O konferencji:

W dniach 17-18 kwietnia 2023 r. w Warszawie miała miejsce konferencja „Ius ex silico. Sztuczna inteligencja w służbie wymiaru sprawiedliwości”.

Sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence – AI) będąc obecnie jednym z najszerzej komentowanych tematów na świecie staje się także istotnym elementem wspierającym rozwiązania w ważnych kwestiach społecznych, m.in. w zakresie opieki zdrowotnej, zapewnienia bezpieczeństwa czy w wymiarze sprawiedliwości. W tym ostatnim obszarze może przyczynić się m.in. do przyspieszenia postępowań, ułatwienia zarządzania sprawami oraz podniesienia poziomu orzecznictwa.

Ministerstwo Sprawiedliwości dostrzegając wagę tematu jakim jest sztuczna inteligencja w wymiarze sprawiedliwości, zdecydowało się zorganizować konferencję pt.: „Ius ex silico – Sztuczna inteligencja w służbie wymiaru sprawiedliwości”.

Organizatorzy za cel konferencji postawili sobie zintensyfikowanie dyskusji nt. możliwych zastosowań sztucznej inteligencji w polskim wymiarze sprawiedliwości, zebranie i przekazanie uczestnikom wiedzy i dotychczasowych doświadczeń na ten temat. Dodatkowo konferencja będzie stanowiła próbę odpowiedzenia na pytanie, które z wytypowanych rozwiązań należałoby wdrożyć w pierwszej kolejności.

0. Wstęp

„Dlaczego powinniśmy zainteresować się sztuczną inteligencją w sądownictwie?” Zbigniew Wiśniewski, Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Informatyzacji, Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

“Etyka w sztucznej inteligencji – wprowadzenie” Agnieszka Forowicz-Janicka, Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

1. Wyjaśnienie kluczowych dla zrozumienia AI pojęć i zagadnień oraz opis technologii, w których AI może mieć zastosowanie

“Sztuczna inteligencja – podstawowe pojęcia i koncepcje” dr Piotr Migdał, Szef Działu Sztucznej Inteligencji w Dali Games 4; ekspert i autor tekstów o analizie danych, sztucznych sieciach neuronowych i AI

„Wyzwania i problemy związane z zastosowaniem sztucznej inteligencji w wymiarze sprawiedliwości” prof. Arkadiusz Orłowski Dziekan Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w Warszawie; Dyrektor Centrum Edukacji Multimedialnej SGGW w Warszawie

Zastosowanie sztucznej inteligencji w robotyzacji i automatyzacji czynności urzędowych, Agnieszka Wilczek, Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów

„Sztuczny prawnik i wskrzeszony Łukasiewicz, czyli o zastosowaniu AI i awatarów w praktyce” Przedstawiciel Sieci Badawczej „Łukasiewicz”, Maciej Szymkowski, Główny specjalista – programista, projektant i data scientist w Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

2. Zagadnienia projektowe, organizacyjne i techniczne związane z wdrażaniem AI w polskim wymiarze sprawiedliwości z prezentacją przykładów jej wdrażania w innych obszarach

„Od pomysłu do przemysłu, czyli jak powinno wyglądać wdrażanie systemów sztucznej inteligencji w wymiarze sprawiedliwości”, Anna Romanowska, Naczelnik Wydziału Rozwoju Usług Sądowych w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości

„Wdrożenie i wykorzystanie sztucznej inteligencji w systemach informatycznych Krajowej Administracji Skarbowej opartych o mechanizmy analizy przestrzennej oraz bazy grafowe.” mł. asp. Paweł Łukaczyk, Analityk w Ministerstwie Finansów; ekspert Służby Celno-Skarbowej.

„Wdrożenie i zastosowanie sztucznej inteligencji w wykrywaniu niedozwolonych klauzul w umowach konsumenckich”, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zastępca Dyrektora Delegatury w Bydgoszczy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Krzysztof Lehmann.

3. Prawno-technologiczne aspekty wdrażania AI w wymiarze sprawiedliwości, w tym szanse i zagrożenia z tym związanych;

„Indywidualna prognoza kryminologiczna a la SI” dr hab. Wojciech Filipkowski, Profesor Uniwersytetu w Białymstoku; Dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych

„Zagadnienia ochrony danych osobowych a sztuczna inteligencja”, adw. Olga Legat, Adwokatka; Wiceprzewodnicząca Sekcji Prawa Ochrony Danych Osobowych Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Debata ekspertów: „Etyka, prawa człowieka a Sztuczna Inteligencja: kluczowe zasady w budowaniu, wdrażaniu, stosowaniu i ocenie użycia SI w wymiarze sprawiedliwości w tym udział organizacji społecznych”, Zbigniew Wiśniewski, Agnieszka Forowicz-Janicka, Justyna Wilczyńska-Baraniak, Aleksandra Iskra – Nowiszewska, Krzysztof Izdebski, dr Michał Nowakowski.

4. Projektowane i wprowadzane nowe rozwiązania prawne UE oraz prezentacja rozwiązań AI wdrażanych w sądach na całym świecie.

„Rozporządzenie unijne Artificial Intelligence Act (AIA) i jego konsekwencje dla potencjalnego wykorzystania systemów AI w wymiarze sprawiedliwości”, adw. Aleksandra Iskra – Nowiszewska, Adwokat, TOP 100 Women in AI (ranking „Perspektyw’ 2022 r.). Przewodnicząca Sekcji Prawa Autorskiego i Nowych Technologii przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

„Rozwiązania z zakresu Sztucznej Inteligencji opracowane w Polsce na tle rozwiązań światowych gigantów” – Marcin Piołun-Noyszewski, Prezes Zarządu AISECLAB; członek zarządu AICOACH

5. Technologia i cyberbezpieczeństwo, prezentacje możliwości technologii opartych na AI oraz zastosowanie sztucznej inteligencji do ochrony systemów teleinformatycznych.

„Cyberbezpieczeństwo a sztuczna inteligencja – wybrane aspekty” Jan Kostrzewa, Dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa w Zamościu.

„Możliwe sposoby implementacji technologii IBM na wybranych przykładach (System Dozoru Elektronicznego i Asystent Wyroku Łącznego)”, Aleksandra Kaszuba, Szef zespołu Client Engineering / CEE Security w IBM

„Transformacja cyfrowa w europejskim wymiarze sprawiedliwości” Tomasz Jaworski – Dyrektor Transformacji Cyfrowej Sektora Publicznego w Microsoft.

W konferencji uczestniczyli:

Eksperci, naukowcy, przedstawiciele administracji i środowisk biznesowych. Zaproszeni paneliści stanowią kompetentne i opiniotwórcze grono.

Zbigniew Wiśniewski

Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Informatyzacji, Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości

Agnieszka Forowicz-Janicka

Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości

Anna Romanowska

Naczelnik Wydziału Rozwoju Usług Sądowych w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości

dr hab. Wojciech Filipkowski

Profesor Uniwersytetu w Białymstoku; Dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych

Aleksandra Iskra - Nowiszewska

Adwokat, TOP 100 Women in AI (ranking „Perspektyw’ 2022 r.). Przewodnicząca Sekcji Prawa Autorskiego i Nowych Technologii przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie

Krzysztof Izdebski

Prawnik, aktywista i lobbysta społeczny; ekspert w zakresie prawnych i społecznych aspektów przejrzystości funkcjonowania państwa

Tomasz Jaworski

Dyrektor Transformacji Cyfrowej Sektora Publicznego w Microsoft

Aleksandra Kaszuba

Szef zespołu Client Engineering / CEE Security w IBM

Jan Kostrzewa

Dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa w Zamościu

Olga Legat

Adwokatka; Wiceprzewodnicząca Sekcji Prawa Ochrony Danych Osobowych Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Krzysztof Lehmann

Zastępca Dyrektora Delegatury w Bydgoszczy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Paweł Łukaczyk

Analityk w Ministerstwie Finansów; ekspert Służby Celno-Skarbowej

dr Piotr Migdał

Szef Działu Sztucznej Inteligencji w Dali Games 4; ekspert i autor tekstów o analizie danych, sztucznych sieciach neuronowych i AI

dr Michał Nowakowski

Radca prawny; Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności

prof. dr hab. Arkadiusz Orłowski

Dziekan Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w Warszawie; Dyrektor Centrum Edukacji Multimedialnej SGGW w Warszawie

Marcin Piołun-Noyszewski

Prezes Zarządu AISECLAB; członek zarządu AICOACH

Maciej Szymkowski

Główny specjalista – programista, projektant i data scientist w Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Agnieszka Wilczek

Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów

Justyna Wilczyńska - Baraniak

Adwokat; lider Zespołu Prawa Własności Intelektualnej, Technologii, Danych Osobowych w Kancelarii EY Law

Krzysztof Wróbel

Założyciel i CEO firmy Virbe; która współtworzyła awatara Łukasiewicza

Zdjęcia z konferencji:

Scroll to Top
Skip to content