List intencyjny

Pomiędzy Ministerstwo Sprawiedliwości (w imieniu którego działa Zbigniew Wiśniewski – Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości, Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości do spraw Informatyzacji, Koordynator do spraw informatyzacji sądownictwa powszechnego)