List Intencyjny

Pomiędzy Ministerstwo Sprawiedliwości (w imieniu którego działa Zbigniew Wiśniewski – Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości, Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości do spraw Informatyzacji, Koordynator do spraw informatyzacji sądownictwa powszechnego) a Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny (którego reprezentuje Arkadiusz Kawa) podpisano List Intencyjny o współpracy.

Przedmiotem wspólnych prac i aktywności będą:

  • wspólne publikacje oraz badania naukowe z zakresu sztucznej inteligencji w obszarze sądownictwa powszechnego,
  • projekty badawczo-rozwojowych (B+R) – wspólne projekty badawcze i prace rozwojowe mające lub mogące mieć znaczenie oraz zastosowanie w sądownictwie powszechnym, z możliwym dofinansowaniem ze środków krajowych i unijnych,
  • współorganizowanie warsztatów tematycznych i konferencji dotyczących rozwoju i zastosowania nowoczesnych technologii, w tym sztucznej inteligencji w polskim wymiarze sprawiedliwości – sądownictwie powszechnym,
  • wzajemne doradztwo oraz pomoc w analizie zagadnień dotyczących rozwoju i zastosowania nowoczesnych technologii, w tym sztucznej inteligencji w polskim wymiarze sprawiedliwości – sądownictwie powszechnym (np. w formie tzw. case study).

Podjęcie współpracy z Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny to rezultat deklaracji Ministerstwo Sprawiedliwości z konferencji „Ius ex silico. Sztuczna inteligencja w służbie wymiaru sprawiedliwości”, która odbyła się w dniach 17-18 kwietnia 2023 r. w Warszawie. Innym ważnym efektem konferencji było powstanie strony internetowej.

Szczególne podziękowania za zaangażowanie w prace na rzecz podpisania Listu Intencyjnego należą się Pani Anna Romanowska – Naczelnik Wydziału Rozwoju Usług Sądowych oraz Panu Daniel Mielnik z Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Z kolei ze strony Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny podziękować należy Panu Dyrektorowi Arkadiusz Kawa oraz Panu Maciej Szymkowski wraz z Zespołem.

Liczymy na owocną współpracę oraz wzajemne zaangażowanie, zaś o efektach współpracy będziemy informować również na forum LinkedIn.

Daniel Mielnik

Wydział Rozwoju Usług Sądowych
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

Scroll to Top
Skip to content