O konferencji:

W dniach 17-18 kwietnia 2023 r. w Warszawie miała miejsce konferencja „Ius ex silico. Sztuczna inteligencja w służbie wymiaru sprawiedliwości”.

Sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence – AI) będąc obecnie jednym z najszerzej komentowanych tematów na świecie staje się także istotnym elementem wspierającym rozwiązania w ważnych kwestiach społecznych, m.in. w zakresie opieki zdrowotnej, zapewnienia bezpieczeństwa czy w wymiarze sprawiedliwości. W tym ostatnim obszarze może przyczynić się m.in. do przyspieszenia postępowań, ułatwienia zarządzania sprawami oraz podniesienia poziomu orzecznictwa.

Ministerstwo Sprawiedliwości dostrzegając wagę tematu jakim jest sztuczna inteligencji w wymiarze sprawiedliwości, zdecydowało się zorganizować konferencję pt.: „Ius ex silico – Sztuczna inteligencja w służbie wymiaru sprawiedliwości”.

Organizatorzy za cel konferencji postawili sobie zintensyfikowanie dyskusji nt. możliwych zastosowań sztucznej inteligencji w polskim wymiarze sprawiedliwości, zebranie i przekazanie uczestnikom wiedzy i dotychczasowych doświadczeń na ten temat. Dodatkowo konferencja będzie stanowiła próbę odpowiedzenia na pytanie, które z wytypowanych rozwiązań należałoby wdrożyć w pierwszej kolejności.

1. Wstęp

„Dlaczego powinniśmy zainteresować się sztuczną inteligencją w sądownictwie?” Zbigniew Wiśniewski, Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Informatyzacji, Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

2. Wyjaśnienie kluczowych dla zrozumienia AI pojęć i zagadnień oraz opis technologii, w których AI może mieć zastosowanie

“Sztuczna inteligencja – podstawowe pojęcia i koncepcje” dr Piotr Migdał, Szef Działu Sztucznej Inteligencji w Dali Games 4; ekspert i autor tekstów o analizie danych, sztucznych sieciach neuronowych i AI

W konferencji uczestniczyli:

Eksperci, naukowcy, przedstawiciele administracji i środowisk biznesowych. Zaproszeni paneliści stanowią kompetentne i opiniotwórcze grono.

Zbigniew Wiśniewski

Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Informatyzacji, Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości

Agnieszka Forowicz-Janicka

Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości

Anna Romanowska

Naczelnik Wydziału Rozwoju Usług Sądowych w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości

dr hab. Wojciech Filipkowski

Profesor Uniwersytetu w Białymstoku; Dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych

Zdjęcia z konferencji:

Scroll to Top
Skip to content