Droga Polski do AI

Na stronie internetowej Portalu Sztucznej Inteligencji GOV.pl/AI opublikowano szereg istotnych
i usystematyzowanych chronologicznie informacji przedstawiających „Drogę Polski
do AI”. Link: Droga Polski do AI – Portal sztucznej inteligencji – Portal Gov.pl (www.gov.pl)