Droga Polski do AI

Na stronie internetowej Portalu Sztucznej Inteligencji GOV.pl/AI opublikowano szereg istotnych i usystematyzowanych chronologicznie informacji przedstawiających „Drogę Polski do AI”.  Link: Droga Polski do AI – Portal sztucznej inteligencji – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Na stronie można znaleźć informacje, jakie działania w tej dziedzinie podejmowała Polska wraz z pozostałymi państwami Grupy Wyszehradzkiej, a także jakie podejmuje obecnie, w celu opracowania wspólnego stanowiska w kwestii sztucznej inteligencji, we współpracy z Komisją Europejską (zwłaszcza w zakresie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady „Akt w sprawie sztucznej inteligencji”1 oraz z Radą Europy (projekt Konwencji w sprawie sztucznej inteligencji, praw człowieka, demokracji i praworządności2).

Działania te mają na celu zidentyfikowanie potencjału, jaki stanowi AI dla rozwoju gospodarki Unii Europejskiej, z uwzględnieniem kwestii etycznych, praw człowieka, demokracji, praworządności oraz cyberbezpieczeństwa danych.

Informacje podane na stronie sięgają 2016 roku, kiedy to w administracji publicznej podjęto prace zmierzające do zapewnienia „otwartości danych”, które stanowią cenny surowiec dla rozwoju sztucznej inteligencji. Jedocześnie z przedstawionych informacji wynika, że oprócz ilości danych niezmiernie ważna jest również ich jakość3.

W zakresie regulacji prawnych dotyczących AI, przedstawionych na stronie Portalu, zwrócić należy szczególną uwagę na Uchwałę nr 196 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia „Polityki dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020”.

Istotnych informacji dotyczących rozwoju AI w Polsce, dostarczają także wpisy na temat utworzenia i prac Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI). Do głównych działań Grupy należy m.in. wypracowanie rekomendacji, służących zapewnieniu w Polsce odpowiednich warunków dla rozwoju i zastosowań AI w przedsiębiorstwach sektora publicznego, w tym wypracowanie propozycji projektów wykorzystujących zagadnienia AI oraz sposobów wsparcia rozwoju tych już wdrażanych. Kwestie, jakie zostały przedstawione na stronie Portalu, dotyczą również problematyki unormowań tzw. piaskownic regulacyjnych na poziomie Unii Europejskiej, tj. konstrukcji prawnych umożliwiających podmiotom gospodarczym działanie w bezpiecznym środowisku testowym, w celu eksperymentowania z danym projektem lub usługą na złagodzonych zasadach.

Portal Sztucznej Inteligencji to także jedno ze źródeł dostępu do szeregu publikacji i „miękkiego prawa”, w tym wytycznych Komisji Europejskiej odnoszących się do AI.  

Oprócz informacji poruszających zagadnienia prawne dotyczące AI, na stronie Portalu można znaleźć również innego rodzaju materiały merytoryczne dotyczącej tej dziedziny wiedzy, w postaci analiz, raportów, memorandów oraz wyników badań poświęconych sztucznej inteligencji. Umieszczono tam także nagrania wideo z konferencji organizowanych przez różne instytucje, poświęconych sztucznej inteligencji, takich jak: „Sztuczna Inteligencja – Polska 2118”, „Mapa Drogowa sztucznej inteligencji w Polsce”, „Przyszłość to dane!”.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie Portalu Sztucznej Inteligencji.

Katarzyna Mokiejewska

Wydział Rozwoju Usług Sądowych
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

Scroll to Top
Skip to content