sztuczna inteligencja w służbie wymiaru sprawiedliwości

Artykuł Ocena faktów, ocena norm

Aparna Balagopalan, David Madras, David H. Yang, Dylan Hadfield-Menell, Gillian K. Hadfield i Marzyeh Ghassemi„Ocena faktów, ocena norm: Trenowanie modeli uczenia maszynowego na potrzeby osądzania ludzi wymaga zmodyfikowanego podejścia do oznaczania danych. Przetłumaczył z języka angielskiego: Jarosław Matuszczak – sędzia Sądu Rejonowego w Malborku delegowany do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w Wydziale Rozwoju Usług Sądowych Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości Od tłumacza Poniższy artykuł, opublikowany oryginalnie w  SCIENCE ADVANCES VOL. 9, NO. 19, w dniu 10 maja 2023 r. (DOI: 10.1126/sciadv.abq070), jest szczególnie istotnym sygnałem, wskazującym na nowy, dotąd słabo rozpoznany problem znaczenia etykietowania danych, związany z trenowaniem systemów sztucznej inteligencji opartych na uczeniu maszynowym (ML) nadzorowanym (tj. wykorzystującym dane wcześniej opatrzone przez ludzi etykietami klasyfikującymi), które mają zostać wykorzystane do oceny, czy doszło do naruszenia normy. Zgodnie z wynikami badania,

Czytaj więcej »

O konferencji:

W dniach 17-18 kwietnia 2023 r. w Warszawie miała miejsce konferencja „Ius ex silico. Sztuczna inteligencja w służbie wymiaru sprawiedliwości”.

Sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence – AI) będąc obecnie jednym z najszerzej komentowanych tematów na świecie staje się także istotnym elementem wspierającym rozwiązania w ważnych kwestiach społecznych, m.in. w zakresie opieki zdrowotnej, zapewnienia bezpieczeństwa czy w wymiarze sprawiedliwości. W tym ostatnim obszarze może przyczynić się m.in. do przyspieszenia postępowań, ułatwienia zarządzania sprawami oraz podniesienia poziomu orzecznictwa.

Ministerstwo Sprawiedliwości dostrzegając wagę tematu jakim jest sztuczna inteligencji w wymiarze sprawiedliwości, zdecydowało się zorganizować konferencję pt.: „Ius ex silico – Sztuczna inteligencja w służbie wymiaru sprawiedliwości”.

Organizatorzy za cel konferencji postawili sobie zintensyfikowanie dyskusji nt. możliwych zastosowań sztucznej inteligencji w polskim wymiarze sprawiedliwości, zebranie i przekazanie uczestnikom wiedzy i dotychczasowych doświadczeń na ten temat. Dodatkowo konferencja będzie stanowiła próbę odpowiedzenia na pytanie, które z wytypowanych rozwiązań należałoby wdrożyć w pierwszej kolejności.

Konferencja składała się ze wstępu oraz pięciu części:

0

Wstęp

„Dlaczego powinniśmy zainteresować się sztuczną inteligencją w sądownictwie?” Zbigniew Wiśniewski, Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Informatyzacji, Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

“Etyka w sztucznej inteligencji – wprowadzenie" Agnieszka Forowicz-Janicka, Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

1

Wyjaśnienie kluczowych dla zrozumienia AI pojęć i zagadnień oraz opis technologii, w których AI może mieć zastosowanie;

“Sztuczna inteligencja - podstawowe pojęcia i koncepcje” dr Piotr Migdał, Szef Działu Sztucznej Inteligencji w Dali Games 4; ekspert i autor tekstów o analizie danych, sztucznych sieciach neuronowych i AI

„Wyzwania i problemy związane z zastosowaniem sztucznej inteligencji w wymiarze sprawiedliwości” prof. Arkadiusz Orłowski Dziekan Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w Warszawie; Dyrektor Centrum Edukacji Multimedialnej SGGW w Warszawie

Zastosowanie sztucznej inteligencji w robotyzacji i automatyzacji czynności urzędowych, Agnieszka Wilczek, Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów

„Sztuczny prawnik i wskrzeszony Łukasiewicz, czyli o zastosowaniu AI i awatarów w praktyce” Przedstawiciel Sieci Badawczej „Łukasiewicz”, Maciej Szymkowski, Główny specjalista – programista, projektant i data scientist w Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

2

Zagadnienia projektowe, organizacyjne i techniczne związane z wdrażaniem AI w polskim wymiarze sprawiedliwości z prezentacją przykładów jej wdrażania w innych obszarach;

„Od pomysłu do przemysłu, czyli jak powinno wyglądać wdrażanie systemów sztucznej inteligencji w wymiarze sprawiedliwości”, Anna Romanowska, Naczelnik Wydziału Rozwoju Usług Sądowych w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości

„Wdrożenie i wykorzystanie sztucznej inteligencji w systemach informatycznych Krajowej Administracji Skarbowej opartych o mechanizmy analizy przestrzennej oraz bazy grafowe.” mł. asp. Paweł Łukaczyk, Analityk w Ministerstwie Finansów; ekspert Służby Celno-Skarbowej.

„Wdrożenie i zastosowanie sztucznej inteligencji w wykrywaniu niedozwolonych klauzul w umowach konsumenckich”, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zastępca Dyrektora Delegatury w Bydgoszczy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Krzysztof Lehmann.

3

Prawno-technologiczne aspekty wdrażania AI w wymiarze sprawiedliwości, w tym szanse i zagrożenia z tym związanych;

„Indywidualna prognoza kryminologiczna a la SI" dr hab. Wojciech Filipkowski, Profesor Uniwersytetu w Białymstoku; Dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych

„Zagadnienia ochrony danych osobowych a sztuczna inteligencja”, adw. Olga Legat, Adwokatka; Wiceprzewodnicząca Sekcji Prawa Ochrony Danych Osobowych Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Debata ekspertów: „Etyka, prawa człowieka a Sztuczna Inteligencja: kluczowe zasady w budowaniu, wdrażaniu, stosowaniu i ocenie użycia SI w wymiarze sprawiedliwości w tym udział organizacji społecznych”, Zbigniew Wiśniewski, Agnieszka Forowicz-Janicka, Justyna Wilczyńska-Baraniak, Aleksandra Iskra – Nowiszewska, Krzysztof Izdebski, dr Michał Nowakowski.

4

Projektowane i wprowadzane nowe rozwiązania prawne UE oraz prezentacja rozwiązań AI wdrażanych w sądach na całym świecie.

„Rozporządzenie unijne Artificial Intelligence Act (AIA) i jego konsekwencje dla potencjalnego wykorzystania systemów AI w wymiarze sprawiedliwości”, adw. Aleksandra Iskra – Nowiszewska, Adwokat, TOP 100 Women in AI (ranking „Perspektyw’ 2022 r.). Przewodnicząca Sekcji Prawa Autorskiego i Nowych Technologii przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

„Rozwiązania z zakresu Sztucznej Inteligencji opracowane w Polsce na tle rozwiązań światowych gigantów” - Marcin Piołun-Noyszewski, Prezes Zarządu AISECLAB; członek zarządu AICOACH

5

Technologia i cyberbezpieczeństwo, prezentacje możliwości technologii opartych na AI oraz zastosowanie sztucznej inteligencji do ochrony systemów teleinformatycznych.

„Cyberbezpieczeństwo a sztuczna inteligencja – wybrane aspekty” Jan Kostrzewa, Dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa w Zamościu.

„Możliwe sposoby implementacji technologii IBM na wybranych przykładach (System Dozoru Elektronicznego i Asystent Wyroku Łącznego)”, Aleksandra Kaszuba, Szef zespołu Client Engineering / CEE Security w IBM

„Transformacja cyfrowa w europejskim wymiarze sprawiedliwości” Tomasz Jaworski – Dyrektor Transformacji Cyfrowej Sektora Publicznego w Microsoft.

DZIEŃ PIERWSZY – 17 KWIETNIA 2023 roku

DZIEŃ DRUGI – 18 KWIETNIA 2023 roku​

Część czwarta konferencji - projektowanie/nowe rozwiązania prawne UE (AIA) i rozwiązania AI na świecie

Część piąta konferencji - cyberbezpieczeństwo i prezentacja wybranych technologii

Profesor Richard Susskind

Dzięki firmie Microsoft uczestnikom konferencji udostępniono wyjątkowy wykład wideo z udziałem, posiadającego polskie korzenie, światowej sławy ekspertem administracji, prawnikiem, autorem i doradcą Profesorem Richardem Susskind, który przedstawił sposoby na to, aby technologia mogła pomóc w rozwiązaniu niektórych z głównych wyzwań stojących przed dzisiejszym systemem wymiaru sprawiedliwości.

Prelegenci:

Eksperci, naukowcy, przedstawiciele administracji i środowisk biznesowych. Zaproszeni paneliści stanowią kompetentne i opiniotwórcze grono.

Kontakt:

Konferencje.DIRS@ms.gov.pl

Scroll to Top