IUS EX SILICO

sztuczna inteligencja w służbie wymiaru sprawiedliwości

egovernment
Wyniki opublikowanego raportu Benchmark
W ostatnich czasie zostały opublikowane wyniki kolejnej edycji badania The eGovernment Benchmark. W 21. edycji badania uwzględniającej okres 2022/2023, oceniono cyfrowe usługi publiczne na podstawie...
CZYTAJ WIĘCEJ
nask2
Podpisanie Listu Intencyjnego z NASK'iem
Dnia 10 lipca 2024 r. został podpisany List Intencyjny pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości (w imieniu którego działa Pan Zbigniew Wiśniewski, Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości do spraw Informatyzacji,...
CZYTAJ WIĘCEJ
UL
Podpisanie Listu Intencyjnego z Uniwersytetem Łódzkim
Dnia 28 czerwca 2024 r. został podpisany List Intencyjny pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości (w imieniu którego działa Pan Zbigniew Wiśniewski, Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości do spraw Informatyzacji,...
CZYTAJ WIĘCEJ

Sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence – AI) może zostać ujęta jako zjawisko, będące przedmiotem badań naukowych i prac techniczno – rozwojowych, albo jako nauka zajmująca się badaniem inteligencji stworzonej przez człowieka. Czasem określa się tak poszczególne narzędzia czy rozwiązania, głównie techniczne w szczególności informatyczne, mogące wykonać pewne zadania, które dotychczas uważano za możliwe do zrealizowania jedynie przez ludzi.

Scroll to Top
Skip to content