Sztuczna inteligencja według Unii Europejskiej

Na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego https://www.europarl.europa.eu/portal/en  zamieszczono informację, stanowiącą wprowadzenie do tematu Sztucznej Inteligencji (SI), w której podano:

– definicję pojęcia Sztuczna Inteligencja,

– przykłady zastosowań SI w codziennym użyciu,

– przykłady wpływu SI na różne aspekty życia i gospodarki.

Ponadto m.in. w części pt. „Dlaczego sztuczna inteligencja jest ważna?”, zamieszczono odnośniki do:

– Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie kompleksowej europejskiej polityki przemysłowej w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki (2018/2088(INI)),

-artykułu„Sztuczna inteligencja: szanse i zagrożenia”,

-artykułu„Akt ws. sztucznej inteligencji: pierwsze przepisy regulujące sztuczną inteligencję”.

Poniżej link do artykułu:

Sztuczna inteligencja: co to jest i jakie ma zastosowania? | Aktualności | Parlament Europejski (europa.eu)

Scroll to Top
Skip to content