Sztuczna inteligencja w sądownictwie – przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości na sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

W czwartek 9 maja 2024 roku przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości wzięli udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Przedstawili informację o pracach nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji w sądownictwie i innych działaniach ministerstwa w tym obszarze.

Działania edukacyjne ministerstwa

Zbigniew Wiśniewski (Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości do spraw informatyzacji, Koordynator do spraw informatyzacji sądownictwa powszechnego, Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych) opowiedział o tym, jak ministerstwo upowszechnia wiedzę o nowoczesnych technologiach – na przykład przy pomocy strony www.si-dla-sprawiedliwosci.gov.pl.

Dyrektor Wiśniewski podkreślił też ważną rolę konferencji na temat sztucznej inteligencji „Ius ex silico – Sztuczna inteligencja w służbie wymiaru sprawiedliwości” zorganizowanej w kwietniu 2023 roku. Zapowiedział również na grudzień 2024 roku kolejną edycję konferencji, która nosić będzie podtytuł: „o konkretach”.

Przewodniczący komisji przyjęli propozycję dyrektora Wiśniewskiego, by komisja objęła konferencję honorowym patronatem.

Badania i rozwój

Dyrektor Wiśniewski przedstawił również działania badawczo-rozwojowe, w których uczestniczy Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych. Opowiedział między innymi o badaniu ankietowym “Badanie oczekiwań w zakresie automatyzacji pracy w systemach teleinformatycznych sądów”.

Przedstawił również informację o współpracy z zewnętrznymi partnerami i środowiskiem naukowym. Do tej pory listy intencyjne w tej sprawie podpisały lub są w trakcie podpisywania: Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny oraz Konsorcjum PLLuM (Polish Large Language Universal Model). W najbliższym czasie podobną współpracę planują nawiązać NASK oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Współpraca unijna

Anna Romanowska (Naczelnik Wydziału Rozwoju Usług Sądowych) omówiła współpracę w Grupie Roboczej ds. e-Sprawiedliwości Rady Unii Europejskiej oraz jej strategię na lata 2024-2028. Opowiedziała też o tak zwanym Pakiecie Digitalizacyjnym oraz o przygotowaniach departamentu i ministerstwa do prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku. Podkreśliła, że strategia e-Sprawiedliwości zawiera m.in. tematy skupione na sztucznej inteligencji, które DIRS od początku przygotowań do Prezydencji wskazywał jako kluczowe obszary pracy.

Efektywność i bezpieczeństwo

Kinga Woźniakowska z Wydziału Rozwoju Usług Sądowych przedstawiła przykłady praktycznych zastosowań nowoczesnych technologii w sądownictwie, które ministerstwo wprowadza w formule Proof of Concept z zastosowaniem sztucznej inteligencji oraz robotyzacji.

Natalia Bender (Zastępca Dyrektora Biura Cyberbezpieczeństwa) podkreśliła, że w całym cyklu tworzenia rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji pamiętać trzeba o cyberbezpieczeństwie. Departament będzie prowadzić analizy bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) – zasadami Security by Design oraz Security by Default.

Współpraca między ministerstwami

W posiedzeniu komisji uczestniczył również wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Cyfryzacji deklarują współpracę w zakresie budowy nowoczesnego państwa wykorzystującego sztuczną inteligencję.

Uczestnicy posiedzenia zaproponowali też powołanie specjalnej podkomisji, która ma przygotować użytkowników końcowych do pracy z rozwiązaniami opartymi o sztuczną inteligencję. 

Pełna relacja z posiedzenia dostępna jest na stronie Sejmu:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/transmisja.xsp?documentId=3DE3468721093695C1258B15004C4E07&symbol=TRANSMISJA_ARCH&info=T

Scroll to Top
Skip to content