Mapa świata systemów AI stosowanych w wymiarze sprawiedliwości

Na stronie Rady Europy, w Centrum Zasobów Cybersprawiedliwości i Sztucznej Inteligencji (Resource Centre Cyberjustice and AI), opublikowana została mapa systemów AI stosowanych wymiarze sprawiedliwości.

Link: https://public.tableau.com..

Centrum Zasobów Cybersprawiedliwości i Sztucznej Inteligencji w zamierzeniu European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) ma stanowić dostępne dla każdego źródło wiarygodnych informacji dotyczących systemów AI, a także kluczowych narzędzi stosowanych w cyfrowej transformacji wymiaru sprawiedliwości oraz:

– pomagać organom odpowiedzialnym za planowanie i wdrażanie cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości, w uzyskaniu przeglądu stosowania strategicznych systemów i wymiany informacji na temat przypadków ich użycia;

– stanowić punkt wyjścia do dalszej analizy kluczowych systemów i dyskusji na tematy ich zagrożeń i korzyści;

-dostarczać profesjonalistom i użytkownikom końcowym informacji na temat kluczowych systemach, z których korzystają lub na które są narażeni, zgodnie z „Europejską kartą etyczną dotyczącą wykorzystania sztucznej inteligencji w systemach wymiaru sprawiedliwości i ich otoczeniu”.

Mapa nie jest ograniczona tylko do Europy i pozwala zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat systemów AI oraz innych narzędzi cyfrowych, stosowanych w sądach na całym świecie, m.in. w Kanadzie i Brazylii. W niektórych przypadkach zostały wyszczególnione także źródła, wskazujące skąd pochodzą udostępniane informacje. Takie zestawienie umożliwia lepsze zrozumienie możliwości poszczególnych rozwiązań, stanowiąc punkt wyjścia do dalszej analizy wyzwań i korzyści, jakie ze sobą niosą, lecz i zagrożeń dla użytkowników takich systemów. Link: https://www.coe.int/en/web/
cepej/resource-centre-on-cyberjustice-and-ai

Kinga Woźniakowska

Wydział Rozwoju Usług Sądowych
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

Scroll to Top
Skip to content