Ocena faktów, ocena norm: Trenowanie modeli uczenia maszynowego na potrzeby osądzania ludzi wymaga zmodyfikowanego podejścia do oznaczania danych

Przetłumaczył z języka angielskiego: Jarosław Matuszczak – sędzia Sądu Rejonowego w Malborku delegowany do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w Wydziale Rozwoju Usług Sądowych Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości

Aparna Balagopalan, David Madras, David H. Yang, Dylan Hadfield-Menell, Gillian K. Hadfield i Marzyeh Ghassemi