Akt w sprawie sztucznej inteligencji – AI ACT - europarlamentarzyści uchwalili przełomowe przepisy

W środę 13.03.2024 r. Parlament Europejski zatwierdził akt w sprawie sztucznej inteligencji, który ma zapewnić bezpieczeństwo i przestrzeganie praw podstawowych, a jednocześnie wspierać innowacje.

W publikacji Parlamentu Europejskiego przedstawiono między innymi następujące informacje:

– Jakie zastosowania sztucznej Inteligencji zostały zakazane przez nowe przepisy?

– Czy są wyjątki, których przepisy nie obowiązują?

– Czy zostały określone szczególne obowiązki dotyczące systemów wysokiego ryzyka? Co oznacza to dla obywateli?

– Czy systemy SI ogólnego przeznaczenia i modele sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia muszą spełniać określone wymogi przejrzystości?

– Jakie zostaną wprowadzone działania wspierające innowacje związane z systemami SI?

– Jakie są kolejne kroki związane z rozporządzeniem?

Link do publikacji:  https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20240308IPR19015/akt-w-sprawie-sztucznej-inteligencji-poslowie-przyjmuja-przelomowe-przepisy

Link do anglojęzycznej wersji rozporządzenia: Texts adopted – Artificial Intelligence Act – Wednesday, 13 March 2024 (europa.eu)  

Scroll to Top
Skip to content